به همت دانش‌آموزان و بخش فرهنگی دبیرستان، ایستگاه صلواتی پایه دهم و یازدهم به صرف چای، خرما، شربت و لقمه نان در ماه محرم تدارک دیده شد.