رسیدن به یک هویت سالم و موفق، فرایندی است که از آغاز نوجوانی تا سال‌های پس از نوجوانی می‌تواند ادامه یابد، نوجوان باید یاد بگیرد که خویشتن پنداری خود را بر اساس ساختار و کارکرد بدن در حال تغییر خود در این دوره و نیز روابط جدید خود را با همسالان و بزرگ‌سالان از نو، سازماندهی کند.

برای رسیدن به این هدف نوجوان باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد: من کیستم؟ هدف من از زندگی چیست؟ ده یا پانزده سال دیگر من چگونه خواهم بود؟


انسان‌ها معمولاً موفقیت‌ها و شکست‌های خود را به توانایی‌های شخصی، تلاش و کوشش خود، سطح دشواری کاری که انجام می‌دهند و شانس و اقبال نسبت می‌دهند.
در این رابطه افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته موفقیت‌ها و شکست‌های خود را به شخص خود نسبت می‌دهند و دسته‌ی دیگر موفقیت‌ها و شکست‌های خود را به عوامل محیطی بیرون از وجود خود مربوط می‌دانند.