مزرعهٔ حیوانات یا قلعه حیواناتAnimal Farm دربارهٔ گروهی از جانوران اهلی است که در اقدامی انقلابی، صاحب مزرعه (آقای جونز) را از مزرعه‌اش فراری می‌دهند تا «برابری» و «رفاه» را در جامعهٔ خود برقرار سازند. رهبری این جنبش را گروهی از خوک‌ها به‌دست دارند، ولی پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره‌کشی از حیوانات مزرعه می‌پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند.

جورج اورول با نگارش این رُمان در سال ۱۹۵۴ سعی داشته است که انتقادهای خود به حکومت کمونیستی ِ استالین را از طریق حکایت حیوانات بیان کند. در این رمان هر یک از شخصیت های داستان، نماد اشخاص تاریخی هستند.