برگزاری مراسم زیارت عاشورا هر چهارشنبه در نمازخانه مدرسه