حسین پورابراهیمی

دبیر شیمی دوازدهم دبیرستان فرهیختگان
دبیر شیمی کنکور آموزشگاه سرای دانش کرج
دبیر شیمی دوازدهم دبیرستان سلام ندای اندیشه
دبیر شیمی کنکور دبیرستان سوده
دبیر شیمی دهم دبیرستان دانشجو
دبیر شیمی یازدهم دبیرستان دانشجو
دبیر شیمی دهم دبیرستان دانشمند
دبیر شیمی یازدهم دبیرستان دانشمند
دبیرشیمی دهم دبیرستان سلام البرز
دبیر شیمی یازدهم دبیرستان سلام البرز
طراح سوالات آزمون های قلم چی،تاپس
مولف مجموعه کتاب های شیمی ۳۵ انتشارات ۳۶۰ درجه
دبیر شیمی کنکور آموزشگاه سهیل
دبیر شیمی کنکور آموزشگاه کلاس تو پلاس
دبیر شیمی کنکور آموزشگاه پازل