نمایش اطلاعات کوچ

 نام نام خانوادگی کد ملی : پایه تحصیلی: قد: وزن : تاریخ ورودی
بنیامینبیکران1274026679پایه دوازدهم1727410 مارس 2021
کیانوشکیوان فرید150383924پایه دوازدهم175739 مارس 2021
محمدکروبی441204449پایه یازدهم169807 مارس 2021
سپهرکربلایی فرج طهرانی312892098پایه یازدهم1751087 مارس 2021
ایلیاآذریون441196993پایه یازدهم177807 مارس 2021
علینجفی312770499پایه دوازدهم183847 مارس 2021
ارشانرضائی4901288776پایه یازدهم174567 مارس 2021
سید علیبرزگر150312891پایه دوازدهم180776 مارس 2021
محمد پارسازارع150552270پایه یازدهم173796 مارس 2021
شرویناژدری110311108پایه دوازدهم185756 مارس 2021
محمدحضرتی4901217811پایه دوازدهم174636 مارس 2021
احمدرضافراهانی521564786پایه یازدهم178556 مارس 2021
علیآبانی آرانی6190120301پایه دوازدهم174656 مارس 2021
امیررضارضایی312856431پایه یازدهم18084.3006 مارس 2021
محمدصالحیان فر3242698908پایه دوازدهم1871156 مارس 2021
ایلیاطالبی150490631پایه یازدهم182796 مارس 2021
سروشحیدری312792778پایه یازدهم180806 مارس 2021
ایمانکیاپاشا150307561پایه دوازدهم1770.1036 مارس 2021
امیر حسینجعفری312755902پایه دوازدهم182756 مارس 2021
علیجعفری3611912174پایه یازدهم178906 مارس 2021
ابوالفضلخوانین زاده150704313پایه یازدهم170506 مارس 2021
شهرادباوکان150729227پایه یازدهم18360.8006 مارس 2021
علیشاکر441238777پایه یازدهم18490.5006 مارس 2021
پارسانصیرپور312573138پایه دوازدهم174536 مارس 2021
علیرضاخان احمدی312671059پایه دوازدهم1701166 مارس 2021
علیرضامیرزاابوطالبی312628889پایه دوازدهم178576 مارس 2021
پوریاسلطانی521434785پایه دوازدهم1.85796 مارس 2021
آروینچراغی312729790پایه دوازدهم18585.8506 مارس 2021
علیآجورلو150421801پایه دوازدهم182996 مارس 2021
حامدابراهیمی312816121پایه یازدهم18488.5006 مارس 2021
علیدانشور521535816پایه یازدهم189856 مارس 2021
علیحجی312843291پایه یازدهم166586 مارس 2021
همایونقنادی250150956پایه یازدهم191864 مارس 2021
علیبیرگانی نیا5100262761پایه یازدهم181604 مارس 2021
علیجعفری312866143پایه یازدهم182654 مارس 2021
امینحقی150560966پایه یازدهم181654 مارس 2021
محمد متینحسین زاده150592965پایه یازدهم18589.5004 مارس 2021
محسنافشارپور312965478پایه یازدهم176894 مارس 2021
دانیالخلجی441237495پایه یازدهم175803 مارس 2021
مانىمحمودى312844816پایه یازدهم18375.5003 مارس 2021
erfanrahmani312809964پایه یازدهم180803 مارس 2021
علیصباغیان1250768241پایه یازدهم193963 مارس 2021
ArtinKarimi1744194823پایه یازدهم170803 مارس 2021
پارساپرستارلوی زنجانی313125104پایه دهم182.2081.252 مارس 2021
آریاسهرابی312811217پایه یازدهم173602 مارس 2021
محمدحسینمحمدزاده312610807پایه دوازدهم18670.2002 مارس 2021
کیارشدیودار250052751پایه دوازدهم186652 مارس 2021
امیررضارفیعی150371411پایه دوازدهم185552 مارس 2021
علیرضافاندر312857136پایه یازدهم17369.32 مارس 2021
پارسایگانی25206771پایه دوازدهم180135.52 مارس 2021
 نام نام خانوادگی کد ملی : پایه تحصیلی: قد: وزن : تاریخ ورودی