شناسنامه کتاب
نویسنده:
حمیدرضا شاه‌آبادی
ناشران:
افق
سال نشر:
۱۳۸۶

نگارنده:
عاطفه سلیانی

این کتاب با ساختاری گزارشی به شرح پیش‌زمینه‌های سیاسی و اندیشگی جنبش مشروطیت، سردمداران فکری آن، فرهنگ و هنر و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دوره مشروطه می‌پردازد. نویسنده نخست درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه جنبش مشروطه، که به شکل‌گیری این جنبش انجامید، به مخاطب آگاهی می‌دهد، سپس به شرح جنبش مشروطه می‌پردازد.

معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار در پیشرفت یا پسرفت مشروطه و توضیح شیوه برخورد آن‌ها با این جنبش به‌ویژه انتخاب دو شخصیت مخالف و موافق آن و شرح باورها و نگاهشان به جنبش مشروطه، همراه با توضیح تحولات فرهنگی به پی‌آمد مشروطه و آوردن نمونه‌هایی از نویسندگان و شاعران این دوره به خواننده امکان می‌دهد که پس از پایان مطالعه کتاب به شناختی کمابیش کامل از تمام زوایا و جوانب جنبش مشروطه دست یابد.

خرید این کتاب برای کتابخانه‌های آموزشگاهی دوره‌ی راهنمایی و دبیرستان و مطالعه‌ی آن به آموزگاران، دبیران و دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود.


راهنما
دسته‌ها:
کتاب های کودک و نوجوان
ادبیات غیر داستانی
گروه بندی سنی:
معرفی کتاب‌های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا