سلام کاپ

سلام کاپ جشنواره ایست متشکل از دو بخش دستاوردهای علمی و مسابقات پژوهشی که هر ساله با هدف تقویت و توسعه روحیه تحقیق و پژوهش در سطح دانش آموزی برگزار میگردد. در بخش دستاوردهای علمی این جشنواره اختراعات، اکتشافات و مقالات در ۱۱ بخش، برق و الکترونیک، علوم انسانی، مکانیک، هنر و عکاسی، ادبیات و زبان فارسی، ریاضی، شیمی، فیزیک و اخترفیزیک، پزشکی و علوم زیستی، کامپیوتر و معماری به رقابت می پردازند. در بخش مسابقات، سازه های دانش آموزان در حوزه های

مسابقات رباتیک
مسابقات هوافضا
مسابقات آی تی
مسابقات ماشین های شیمیایی
و مسابقات سازه های ماکارونی

به رقابت می پردازند. این جشنواره هر ساله در یکی از دانشگاه های مطرح پایتخت برگزار می گردد. اولین دوره این جشنواره در دانشگاه شهید رجایی ، دومین دوره در دانشگاه شهید عباسپور ، سومین دوره جشنواره سلام کاپ با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در محل این دانشگاه و از چهارمین دوره به بعد در دانشگاه شهید رجایی برگزار گردید.

همچنین هفتمین دوره ی سلام کاپ 25 و 26 اسفند ماه 1396در دانشگاه شهید رجایی با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰۰ دانش آموز برگزار گردید و اینک هشتمین دوره مسابقات سلام کاپ  1 و 3 اسفند ماه1397 در دانشگاه آزاد اسلامی واقع در سوهانک پیش روست.

پوشش خبرى سلام کاپ در رسانه ها