برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان علمی، پژوهشی، فرهنگی و … ترم اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

در سالن استانی شهید فهمیده