سیاست های راهبردی مدرسه سلام

در عرصه ای که داشتن هویت اصیل از ضروریات هر فرد و شهروندی محسوب می گردد تا بتواند در میدانهای تقابل اندیشه و گفتمان فرهنگهای مختلف پایدار و استوار بماند و با ارائه روشهای منطقی و مستدل ضمن خلاصی یافتن از چهارچوبه های خشک و توخالی ایده های سست به سوی چشمه ی معرفت و نور هدایت گردد، آموزش و پرورش استعدادها و ارائه الگویی برتر برای یافتن این هویت امری مهم و ضروری به شمار می آید که در این راستا جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان با ایجاد مراکز آموزشی اینچنین سعی در این مهم را دارند دبیرستان سلام با هدف رشد توانائیهای علمی و فرهنگی و با انگیزه ی ایجاد کانونی در شکوفایی غنچه های  ارزش مدار سعی دارد تا با دمیدن روح تلاش و پایمردی در کسب علم و فضائل معنوی واخلاقی در بهبود کارآمدی نسلهای آینده قدمهای استواری را بپیماید و در این مسیر نیز به راهبردهای ذیل استمساک می جوید.

راهبردهای آموزشی

♦ اهمیت به نوع رشته دانشگاهی و ترغیب به ادامه تحصیلات عالیه تا مدارج دکتری

♦ تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزشی

♦ اهمیت به علوم پایه در مسابقات کشوری و بین المللی و المپیادها

♦ آموزش دانش آموز محوری در تحقیقات آزمایشگاهی

♦ تعمیق مهارت یابی در زبان انگلیسی

♦ به کار گیری موثر رایانه در آموزش فناوری اطلاعات

رهبردهای فرهنگی

♦ تعمیق نگرش منطقی فرهنگ دانش آموزان

♦ اهمیت به سلامت روحی و جسمی در کنار کیفیت آموزشی

♦ بالابردن مهارتهای انسانی و کار تیمی دانش آموزی از طریق شوراهای دانش آموزی

♦ اهمیت به مهارتهای فردی- فنی و هنری دانش آموز

♦ مشاوره فردی – جمعی و خانواده توسط کادر مجرب